گندم ارتباط بیماری مطالعه مبتلا شدن

گندم: ارتباط بیماری مطالعه مبتلا شدن رژیم غذایی مواد غذایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رای شورای پول و اعتبار به رشد چند وام قرض الحسنه

اعضای شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین تصمیم خود به زیاد کردن مبلغ چند وام از محل تسهیلات قرض الحسنه رای دادند. این در شرایطی است که اکنون کم کردن منابع قرض الحس

رای شورای پول و اعتبار به رشد چند وام قرض الحسنه

رای شورای پول و اعتبار به رشد چند وام قرض الحسنه

عبارات مهم : منابع

اعضای شورای پول و اعتبار در تازه ترین تصمیم خود به زیاد کردن مبلغ چند وام از محل تسهیلات قرض الحسنه رای دادند. این در شرایطی است که اکنون کم کردن منابع قرض الحسنه و عدم توانایی بانک ها در تامین منابع مورد نیاز جهت پرداخت تسهیلات این بخش از چالش های آن محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، روز گذشته(سه شنبه)، در جریان جلسه شورای پول و اعتبار مصوباتی در جهت اجرای وظیفه قانون بودجه ۱۳۹۶ انجام شد. بر اساس تبصره (۱۶) قانون بودجه مبنی بر تخصیص داده شده است در مجموع ۳۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع قرض الحسنه جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت بهزیستی و همچنین طبق بند (پ) ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به تکالیف قوانین بودجه سنواتی در خصوص اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال، تسهیلات پرداختی از دو محل زیاد کردن یافت.

رای شورای پول و اعتبار به رشد چند وام قرض الحسنه

مقرر شد تا سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی جهت کلیه موارد از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه از ۱۵ میلیون به ۲۰ میلیون تومان زیاد کردن یابد. همچنین زیاد کردن سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه مهم (درمان، تحصیل، ودیعه مسکن و … ) از دو میلیون به ۱۰ میلیون تومان تصویب شد.

این در حالی است که طبق آخرین آمار دریافتی، از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا آخر سال ۱۳۹۵ با تسهیلات قرض الحسنه دریافت شده است از بانک ها جهت اشتغال زایی بیش از ۴۷۶ هزار فقره شغل ایجاد شده است است که توانسته ۵۹۹ هزار خانوار را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کند.

اعضای شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین تصمیم خود به زیاد کردن مبلغ چند وام از محل تسهیلات قرض الحسنه رای دادند. این در شرایطی است که اکنون کم کردن منابع قرض الحس

اما طبق ضوابط بانک مرکزی باید سیستم بانکی نسبت به اعطای وام های قرض الحسنه در سرفصل ها و موارد مهم تعیین شده است از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی مانند ازدواج، تسهیلات اشتغال زایی (کمیته امداد امام (ره)، شرکت بهزیستی، ستاد دیه)، مشاغل خانگی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، بیماری، تحصیل و… اقدام کند. این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه بانک ها اجرایی می شود که مشمول بر سود مرسوم بانکی نشده و به طور معمول بازپرداخت آن با کارمزد چهاردرصد معمول جهت تسهیلات قرض الحسنه انجام می شود. منابعی که طی سال های اخیر با توجه به کم کردن جذابیت منابع قرض الحسنه که سودی را نصیب سپرده گذاران آن نمی کند به طور قابل توجهی کم کردن یافته و مانده آن اغلب با روندی منفی در بانک ها همراه بوده است.

رشد چند برابری مبلغ وام های قرض الحسنه و تکالیف بودجه ای در حالی تعیین می شود که تعریف چندانی جهت تامین منابع مورد نیاز وجود نداشته هست. نگاهی به اوضاع پرداختی و مانده منابع قرض الحسنه بعد انداز بانک ها نشان می دهد که بعد از کسر سپرده قانونی در آخر اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات پرداختی قرض الحسنه به سپرده های آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود ٩٤.٦، اسفند ۱۳۹۴ حدود ٩٣.٤ و جهت همین دوره در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ٩٧.٣ درصد هست. همچنین مانده کل سپرده های قرض الحسنه بعد انداز بعد از کسر سپرده قانونی در آخر اسفند سال قبل حدود ٤٩ هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات اعطایی حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان بوده است.

در دو سال اخیر زیاد کردن مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان هم از محل های اختلاف نظر بانک ها و مجلس به علت تامین منابع بود که به وظیفه جهت استفاده از منابع قرض الحسنه جاری انجامید. منابعی که بانکی ها آن را محل تنفس خود دانسته و تاکید داشتند از محل منابع شناور نمی توان جهت پرداخت تسهیلات مدت داری که با احتمال معوق شدن همراه هست، استفاده کرد. بر این اساس با توجه به اینکه همواره تقاضا جهت دریافت وام ازدواج اوج بوده و به خاص از سال گذشته با زیاد کردن چند برابری آن(از سه به ۱۰ میلیون تومان) منابع بیشتری جهت پاسخگویی به نیاز متقاضیان مورد نیاز بود، با در نظر داشتن این عنوان که بانک ها با مسئله تامین منابع قرض الحسنه مواجه هستند، اولویت پرداخت به وام های ازدواج تخصیص داده شده است یافت.

رای شورای پول و اعتبار به رشد چند وام قرض الحسنه

در سال گذشته و در جریان اجرایی شدن تسهیلات ۱۰ میلیونی وام ازدواج بود که در توضیحات مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام شد که گردش هر سال ناشی از بازپرداخت منابع قرض الحسنه به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد. این اعلام در حالی بود که جهت پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیونی با توجه به آینده نگری تقاضای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز بود که اگر تمامی منابع در گردش قرض الحسنه فقط به وام ازدواج تخصیص داده شده است پیدا می کرد باز هم حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان کسری وجود داشت.

در مجموع از سال ۱۳۸۸ تا آخر سال ۱۳۹۱ حدود چهار میلیون و ۵۴۵ هزار نفر با مجموعه ۱۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کردند. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا آخر ۱۳۹۵ بیش از چهار میلیون و ۱۲۲ هزار نفر تسهیلات دریافت کردند که رقمی بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان را در برمی گیرد. به طور کلی از ابتدای راه اندازی سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا آخر سال قبل بیش از هشت میلیون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که مبلغی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت آن از سوی بانک ها پرداخت شده است است.

اعضای شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین تصمیم خود به زیاد کردن مبلغ چند وام از محل تسهیلات قرض الحسنه رای دادند. این در شرایطی است که اکنون کم کردن منابع قرض الحس

واژه های کلیدی: منابع | میلیون | ازدواج | تسهیلات | میلیونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs