گندم ارتباط بیماری مطالعه مبتلا شدن

گندم: ارتباط بیماری مطالعه مبتلا شدن رژیم غذایی مواد غذایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۱۲.۵ درصد سال 95، ۴.۵ درصد نیمه اول ۹۶ ، رشد اقتصادی اعلام شد

بانک مرکزی بعد از اینکه در امسال هیچ آماری از تغییرات رشد اقتصادی اعلام نکرده بود، آخر از رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در نیمه اول امسال خبر داد.

۱۲.۵ درصد سال 95، ۴.۵ درصد نیمه اول ۹۶ ، رشد اقتصادی اعلام شد

رشد اقتصادی اعلام شد/ ۱۲.۵ درصد سال 95، ۴.۵ درصد نیمه اول ۹۶

عبارات مهم : مرکزی

بانک مرکزی بعد از اینکه در امسال هیچ آماری از تغییرات رشد اقتصادی اعلام نکرده بود، آخر از رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در نیمه اول امسال خبر داد.

به گزارش ایسنا، بعد از اینکه بانک مرکزی در امسال هیچ آماری از رشد اقتصادی اعلام نکرده و حتی خبری از رشد سال ۱۳۹۵ نبود، اکنون بعد از حدود ۱۰ ماه که از امسال گذشته، رشد اقتصادی نیمه اول را اعلام کرده است .

۱۲.۵ درصد سال 95، ۴.۵ درصد نیمه اول ۹۶ ، رشد اقتصادی اعلام شد

نرخ رشد اقتصادی که جهت شش ماه اول امسال بر پایه نفت ۴.۵ درصد و بدون نفت ۴.۱ درصد هست. رشد اقتصادی بدون نفت در بهار چهار درصد و جهت تابستان ۴.۶ درصد بوده است.

بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ۳۵۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ تا ۴.۵ درصد زیاد کردن دارد.

بانک مرکزی بعد از اینکه در امسال هیچ آماری از تغییرات رشد اقتصادی اعلام نکرده بود، آخر از رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در نیمه اول امسال خبر داد.

مرکز آمار نیز اخیرا رشد اقتصادی را جهت نیمه اول امسال با نفت تا ۵.۶ درصد و بدون نفت شش درصد اعلام کرده بود.

اما بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1395 حدود 12.5 درصد و بدون نفت 3.3 درصد بوده هست. این در حالی است که دولت آینده نگری کرده تا رشد اقتصادی در سال آینده به شش درصد برسد.

جزئیات رشد اقتصادی در سال 95 و نیمه اول 96

۱۲.۵ درصد سال 95، ۴.۵ درصد نیمه اول ۹۶ ، رشد اقتصادی اعلام شد

واژه های کلیدی: مرکزی | اقتصادی | سال آینده | بانک مرکزی | از اینکه در | اخبار اقتصادی و بازرگانی

۱۲.۵ درصد سال 95، ۴.۵ درصد نیمه اول ۹۶ ، رشد اقتصادی اعلام شد

۱۲.۵ درصد سال 95، ۴.۵ درصد نیمه اول ۹۶ ، رشد اقتصادی اعلام شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs